Lista sanatoriów zajmujących się leczeniem narządu ruchu posiadających jaskinię solno-jodową